Rejestracja własnej działalności gospodarczej w Niemczech

Jeśli chcemy zarejestrować własną działalność gospodarczą w Niemczech (co jest potrzebne w wielu przypadkach), musimy spełnić kilka formalności, które nie wymagają od nas jakiegoś wielkiego wysiłku. Oto czego potrzeba, do własnej działalności.

Zgłoszenia dokonujemy na formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbe/Wirtschaftsamt). Wybieramy ten właściwy do miejsca działalności. Jeśli potrzebujemy koncesji lub zezwolenia, to musimy to załatwić przed złożeniem zgłoszenia.

Dokumentacje dołączamy do zgłoszenia. Oplata bywa różna, w zależności od gminy. Zwyczajowo jest to 15-30euro. Działalność zamiast nas może zarejestrować nasz pełnomocnik (pełnomocnictwo w formie notarialnej).

Do zgłoszenia samodzielnej działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) potrzebne są następujące dokumenty:
-paszport
-umowa najmu pomieszczeń na biuro)
-dowód otwarcia rachunku bankowego
-karta rzemieślnicza lub specjalne zezwolenie na wykonywanie zawodu(jeśli tego wymaga profesja)

Warto ubezpieczyć się na wypadek bankructwa firmy. Wniosek o takie ubezpieczenie składa się do Agencji Pracy w okresie trzech miesięcy od zarejestrowania firmy. Pozwoli nam to uniknąć dodatkowych kłopotów, gdyby coś poszło nie tak.

Dodaj komentarz