Polityka Prywatności

SPIS TREŚCI:

Art. 1. DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ
Art. 2. DANE OSOBOWE
Art. 3. KWESTIE TECHNICZNE
Art. 4. INFORMACJA HANDLOWA
Art. 5. USUNIĘCIE KONTA
Art. 6. PLIKI COOKIE
Art. 7. LOGIN I HASŁO
Art. 8. BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE
Art. 9. INDEKSOWANIE
Art. 10. ZARZĄDZANIE KONTEM
Art. 11. LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH
Art. 12. KONTAKT Z NAMI
Art. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 1.DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Jako Polacyde.pl chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z portalu polacyde.pl (dalej również: „Portal”), ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, chronimy Twoje dane także od strony technicznej, oferujemy szeroki wachlarz ustawień prywatności i w każdym momencie służymy Ci poradami i wyjaśnieniami dotyczącymi, tego co sam możesz zrobić, by czuć się nie tylko w Portalu, ale także w innych miejscach w sieci, jeszcze bezpieczniej.
Zapewniamy Cię, że nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Portalu, nasz Dział Bezpieczeństwa współpracuje z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z opcjami ustawień prywatności, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszany do kontaktu z Działem Obsługi Użytkownika.
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej również: „Polityka”) pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób je przetwarzamy.
Jako twórcy Portalu i użytkownicy Internetu, cenimy szanowanie prywatności w sieci. Pragniemy zapewnić nam wszystkim podobny komfort w trakcie korzystania z Portalu. Oczywistym jest, że każdy chce kontrolować dane osobowe udostępniane w Portalu. Zapewniamy Cię, że Polacyde przetwarza w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez swoich Użytkowników po to, by umożliwić wszystkim jak najpełniejszą i najefektywniejszą komunikację z przyjaciółmi i znajomymi, a także by dostosowywać Portal, jego funkcjonalność i ergonomię do nieprzerwanie zmieniających się oczekiwań. Szczegółowo i w sposób zgodny z literą prawa, zarządzanie danymi w serwisie odbywa się w sposób określony w regulaminie i poniższych punktach.

Art. 2.DANE OSOBOWE

Polacyde dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
Polacyde apewnia Ci i wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
Polacyde nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
Zwracamy też Twoją uwagę na fakt, że Twoja aktywność w miejscach publicznych na Portalu, np. na forum, sprawia, że udostępniasz informacje o sobie także osobom spoza Twojej listy kontaktów, a dokładniej – wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają Polityce.

Art. 3.KWESTIE TECHNICZNE

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Polacyde wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Art. 4.INFORMACJA HANDLOWA

Polacyde zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. informacje o nowych wiadomościach oczekujących na poczcie wewnętrznej, powiadomienia o aktywności znajomych). Każdy z Użytkowników Portalu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od Polacyde.
Natomiast treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Polacyde i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

Art. 5.USUNIĘCIE KONTA

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie w Panelu zarządzania kontem. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta.

Art. 6.PLIKI COOKIE

Polacyde korzysta z technologii plików Cookie w celach statystycznych w odniesieniu do Portalu. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Portal może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Portalu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (logować się).
Pliki Cookies polacyde.pl nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
Polacyde nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach polacyde.pl przez Użytkowników.

Art. 7.LOGIN I HASŁO

Polacyde stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.
Wpisz hasło, które nie będzie łatwe do zgadnięcia, czyli nie datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.

Art. 8.BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

Polacyde może przeprowadzać za pośrednictwem Portalu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je na Portalu. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Portalu bezpieczeństwo i anonimowość.

Art. 9.INDEKSOWANIE

Dane osobowe, które publikujesz w Polacyde, są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza polacyde.pl mają dostęp do tych informacji (imię i nazwisko, zdjęcie główne użytkownika, miasto).

Art. 10.ZARZĄDZANIE KONTEM

Polacyde daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje.

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez polacyde.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

Art. 11.LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że Polacyde nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich Użytkownik uznaje, że korzysta z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Polacyde nie jest odpowiedzialna za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Portalu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Portalu odsyłacz.

Art. 12.KONTAKT Z NAMI

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Użytkownika poprzez formularz dostępny na stronie http://www.polacyde.pl/kontakt/.
Polacyde przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Jednocześnie Polacyde gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza na stronie internetowej http://www.polacyde.pl/kontakt/, możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Serwisu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: http://www.polacyde.pl/kontakt/.

Art. 13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Portalu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Polacyde może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.
Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Polacyde umieści w ramach Portalu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Polacyde nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Polacyde są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.
Ostatnia zmiana polityki ochrony prywatności 02.03.2013 r.